• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 11 พ.ย.60 พ.อ.ปรเมศ อุมรินทร์ รอง.ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและสั่งการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อ ชป.สายงาน กอ.รมน. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม บก.กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จว.ต.ก.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840