• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 12 พ.ย.60 ชพส.3111 ร่วมกับสำนักงานคลัง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (startup club) จ.แม่ฮ่องสอน” ณ โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840