• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 12 พ.ย.60 ชพส.3114 ได้นำกำลังพลเข้าร่วมการทำ โดยร่วมกับคณะนายยก อบต.แม่นาเติง กำนันตำบลแม่นาเติง ตชด.3361 กรมป่าไม้ คณะครูจากนครปฐมและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างฝาย ณ นำ้พุร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม บ้านไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840