• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 14 พ.ย.60 ชพส.3102 ได้เข้าพบปะ นายเซียหว่า วงศ์สว่างกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านเสริมสุข ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ได้พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน และสอบถามปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840