• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 141330 พ.ย.60 ชพส.3115 ได้เข้าพบปะประสานงานกับ นายทศิระ บุญมาวรีสกุล ปลัดฝ่ายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จว.ม.ส. เพื่อประสานการขอข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840