• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 14 พ.ย.60 หน.ชพส.3113 พร้อมกำลังพล เข้าร่วมงานมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสา ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า จว.ม.ส. และได้ลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพัฒนาบริเวณที่ว่าการอำเภอปางมะผ้าและบริเวณถ้ำผีแมน อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. โดยมี นาย จรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้าเป็นประธาน
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840