• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 14 พ.ย.60 ร.ท.อาสนะ แป้นเมือง หน.ชุด ชพส.3104 ได้เข้าร่วมติดตามแนวทางการแก้ไข และผู้ได้รับผลกระทบจาก โรงงานผลิตไฟ้ฟ้าจากขยะชุมชนและชีวมวลของ บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ส่วนราชการในพื้นที่ และราษฎร จำนวน 175 คน เข้าร่วมกิจกรรม
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840