• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 15 พ.ย.60 ชพส.3106 ลงพื้นที่สำรวจประสานงาน กับ นายวิรัตน์ คำแสน อส.ตร.ท่าสองยาง จว.ต.ก. เพื่อสอบถามข้อมูลด้านความมั่นคง และการคมนาคมสัญจรไปมาบริเวณจุดท่าข้ามเรือริมแม่น้ำเมย ชายฝั่งเขตชายแดนไทยพม่า เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูล (IPBN) ต่อไป ณ จุดท่าข้ามเรือ บ้านใหม่ หมู่ 1 และ บ้านลำร้อง หมู่ 2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840