• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 15 พ.ย.60 ชพส.๓๑๑๑ ร่วมกันกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลห้วยผา จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยร่วมบรรยายในหัวข้อ หน้าที่พลเมือง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ณ หอประชุม บ้านนาปลาจาด ม.4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จว.ม.ส.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840