• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 17 พ.ย.60ชพส.3107 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้เข้ารับร่วมกิจกรรมจิตอาสาของชุมชน ณ รร.บ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840