• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 17 พ.ย.60 ชพส.3109 ร่วมกับ ทพ.36 และ อบต.สันติคีรี เข้าร่วมงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ จว.มส. ให้กับ นายพะมะพอ พิรุฬห์สิงขร บ้านหัวลา หมู่ 7 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จว.มส. โดยมี ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี นอภ.แม่ลาน้อย เป็นผู้มอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840