• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 17 พ.ย.60 ชพส.3113 เข้าร่วมอบรม กับ ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ทภ.3 ณ หอประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ 34 อ.ปางมะผ้า จว.มส. โดยมี นายนพพร แก้วโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เป็นประธานในพิธี
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840