• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 18 พ.ย.60 ชพส.3109 ร่วมกับ ทพ.36 พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับนายสุรชัย วงส์ทอง ผช.ผญบ.แม่ปาง เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่ บ้านแม่ปาง หมู่ 1 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จว.มส. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840