• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 20 ชพส.3101 ได้เข้าพบป่ะ นาย จอแหละโพ พาซู ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านกิ่วห้าง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อประสานงานและชี้แจงการปฏิบัติงานของชุด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840