• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 7 ธ.ค.60 ชพส.3105 พร้อมด้วยกำลังพล ได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ละมาด โดยมี นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์นายอำเภอแม่ละมาดเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ละมาดชั้น 2 ต.แม่ละมาด อ.แม่ระมาด จว.ตาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840