• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 7 ธ.ค.60 ชพส.3106 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ในพื้นที่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก. เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจสร้างรอยยิ้มให้คนไทย โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยางเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840