• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 8 ธ.ค.60 ชพส.3110 ร่วมงานกีฬา-กรีฑานักเรียน ต.แม่ยวมน้อยและร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นรางวัลให้กับนักกีฬา ณ บ้านแม่หาด ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี อบต.แม่ยวมน้อยให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้ ผลการปฎิบัติ คณะครูอาจารย์ นักเรียน ตลอดจนแขกผู้ร่วมงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840