• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 8 ธ.ค.60 ชพส.3113 จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชน อนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีนักเรียนในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน๓ โรงเรียน ได้แก่ รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 34 , รร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และ รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน 50 คน โดยมี นาย ณัฏฐชัย ฮ่องสอนรักษ์ หน.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด เป็นประธาน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840