• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 8 ธ.ค.60 หน.ชพส.3105 พร้อมด้วยกำลังพล ได้ร่วมประชุมเชิงการปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้านชุมชน/ชุมชน พัฒนา Model ต้นแบบ เพื่อสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด โดยมีนาย สิงห์คาน อ้นมั่น ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ระมาด มาเข้าร่วมพบปะและให้แนวคิดกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ละมาดชั้น 2 ต.แม่ละมาด อ.แม่ระมาด จว.ตาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840