• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 9 ธ.ค.60 ชพส.3108 เข้าร่วมการประชุมเเบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ บ้านดงกู่ หมู่ที่ 6 โดยมี นายเฉลิม มีแคว้น ผู้ใหญ่บ้านดงกู่เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงเรียนบ้านดงกู่ หมู่ที่ 6 ต.เเม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จว.เเม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านเเละราษฎรบ้านดงกู่เป็นอย่างดี
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840