• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 9 พ.ย.60 ชพส.3114 ร่วมกับ ครูผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านม่วงสร้อย ทำการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงสร้อย ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840