• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 10 ธ.ค.60 ชพส.3106 ร่วมกับ นางจำลอง พงษ์ไพรพนา ผญบ.ทุ่งถ้ำ และ ราษฎรในพื้นที่ หมู่ 9 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก. เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน เพื่อเตรียมการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งถ้ำ หมู่ 9 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840