• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 11 ธ.ค.60 หน.ชพส.3105 พร้อมกำลังพล ได้จัดการฝึกอบรมราษฏร อาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) โดยมี นาย สิงห์คาน อ้นมั่ง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ระมาด มาเป็นประธานใน พิธีเปิดการฝึกอบรม และมีวิทยากรพิเศษจาก โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย และร้อย.ร.432 ด่านตรวจบ้านพะละ มาเข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ระมาดน้อย ม.8 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จว.ตาก ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840