• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 14 ธ.ค.60 ชพส.3106 ได้จัดการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1/61 โดยมี นายภาณุ ถาวงศ์เรือง ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 18 คน ณ ที่ตั้ง ชพส.3106 สำนักงานเก่า อบต.แม่ต้าน บ.ลำร้อง หมู่ 2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840