• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 15 ธ.ค.60 ชพส.3103 ดำเนินการเปิดการฝึกอบรม รสปส.รุ่นที่ 2/61 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 51 คน โดยมี พ.ต.ต.ฉัตรชัย รักฉ่ำพงษ์ สวป.สภ.พบพระ และ มว.ปจว.ฉกที่ 31 เป็นประธาน ผลการปฏิบัติผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมีความตั้งใจและเข้าใจในการฝึก
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840