• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 18 ธ.ค.60 ชพส.3108 จัดการฝึกอบรม"ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1/61 โดยการพาผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปทัศนะศึกษาเยี่ยมชม “โครงการหลวงตำบลป่าแป๋ “ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักชนิดของพันธุ์พืชและวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชอย่างถูกต้อง ณ โครงการหลวงตำบลป่าแป๋ ต.ป่าแป่ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. โดยมีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 คน
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840