• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 18 ธ.ค.60 ชพส.3102 ได้เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม จากยอดดอย สู่ใต้ร่มพระบารมีสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปีใหม่ม้ง 2561 สถานที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหมู่ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี นายอภิชาติ เหมือนมนัส อำเภอพบพระ เป็นประธานพิธีเปิด มีพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในอำเภอพบพระ และต่างจังหวัดมาร่วมงานจำนวนมาก ชพส.3102 ได้มีโอกาสพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ กับผู้นำท้องที่ ทั้งผู้นำ ต.คีรีราษฎร์และผู้นำ ท้องที่ ต.รวมไทยพัฒา ผู้นำที่ ชพส.3102ได้เข้าพบปะ มีทัศนะที่ดี ยินดีให้ความสะดวก ในการปฎิบัติหน้าที่ของ ชป.ในพื้นที่
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840