• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 20 ธ.ค.60 พ.อ.แสวง ปากันทะ ลธ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เข้าร่วมประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารของจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จว.ต.ก. โดยมี พล.ต.คงเอก ขยันกิจ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธาน
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840