• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 20 ธ.ค.60 ชพส.3105 จัดการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1 ในหัวข้อเรื่องกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทักษะการปฏิเสธ ณ ที่ตั้งชั่วคราว รร.บ้านแม่ระมาดน้อย(เก่า) บ้านแม่ระมาดน้อย ม.8 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จว.ต.ก.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840