• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 21 ธ.ค.60 ชพส.3109 เปิดการฝึกอบรมราษฏรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 2/61 จำนวน 53 คน โดยมี นาย นิกร เอกมณีไพรพงศ์ รองนายก อบต.แม่ลาหลวง ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยกู่ป๊ะ ม.4 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จว.ม.ส.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840