• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 23 ธ.ค.60 ชพส.3103 จัดกิจกรรมอบรมชุนชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1/61 พร้อมทั้งพัฒนาลานวัดเกษพัฒนารามและร่วมกับผู้อบรมปลูกต้นไม้ภายในวัด บ้านเกษตรพัฒนา ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840