• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 25 ธ.ค.60 ชพส.3106 ได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1/61 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดพัฒนาวัดเพื่อสังคม และชุมชน ณ วัดสองห้วย บ้านลำร้อง หมู่ที่ 2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840