• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 25 ธ.ค.60 ชพส.3107 ดำเนินการอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1/61 ได้จัดกิจกรรมให้ผู้รับการอบรมทาสีอาคารเพื่อฝึกอาชีพและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านแม่แฮด ม.6ต.แม่สวด อ.สบเมย จว.ม.ส
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840