• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 25 ธ.ค.60 ชบข.3102 ปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาค่ายเยาวชนทางสายใหม รุ่นที่1/2561 ณ ร.ร.บ้านนาดอย ต.แม่สวด อ.สมเมย จว.ม.ส.โดยมี รอง.ผอ.ร.ร.บ้านนาดอย เป็นประธานในพิธี
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840