• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 22 - 23 ม.ค.61 พ.อ.ปรเมศ อุมรินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร ให้การต้อนรับและติดตามคณะ พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ หน.ฝยก.ศปก.ทบ. ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ศปก.ทภ.3 ด้าน จว.ต.ก., จว.ม.ส. และ จว.ช.ม
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840