• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 1000 ณ อาคารกาสะลอง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พันเอก แสวง ปากันทะ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “โครงการ งานรวมพลังมวลชนต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ประจำปี 2561 โดย ชุดปฏิบัติการสายงานรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สอด, อำเภอแม่ระมาด และ อำเภอพบพระ รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ในการนี้ได้รับการสนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ มาให้บริการประชาชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840