• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อวันที่ 10 พฤษจิกายน 2561 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก พันเอก ปรเมศ อุมรินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและสั่งการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840