• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 พันเอก แสวง ปากันทะ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตามโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน“ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง หมู่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840