• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 31 ต.ค. 62 เวลา 0630 กกล.นเรศวร จัดพิธีทำบุญ กกล.นเรศวร เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 ณ บก.กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จว.ต.ก. โดยมี พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นประธานในพิธี
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840