• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1330 ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พันเอก แสวง ปากันทะ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล ตามโครงการ "ประชาร่วมใจ คลายหนาว" จำนวน 2,000 ผืน เพื่อแบ่งมอบให้แก่หน่วยขึ้นตรงกับกองกำลังนเรศวร/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงบภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 นำไปแจกจ่ายให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840