• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 1400 ที่จุดบริการประชาชนดอยรวก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พันเอก แสวง ปากันทะ เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 ร่วมงานการแถลงข่าว ครั้งที่ 64 โดยคณะโฆษกกองทัพภาค 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วย ในเรื่องที่สำคัญ ให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และตามที่กองทัพภาค 3/ศบภ.ทภ.3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารของ ทภ.3 ให้การดูแลประชาชนสร้างความปลอดภัย ในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ ด้วยการจัดตั้ง “จุดบริการประชาชน” ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก, แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญอื่น ๆ ตามความเหมาะสม จำนวน 99 จุด ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นั้น ในการนี้ กองกำลังนเรศวร/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเอง หรือไปท่องเที่ยวในห้วงเทศกาล ปีใหม่ 2563 โดยให้ นขต.กกล.นเรศวร จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 จำนวน 22 จุด โดยได้จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ชุดช่างซ่อมแซมรถยนต์ – จักรยานยนต์เบื้องต้น, เจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง และเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการรณรงค์เมาไม่ขับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกำลังพลที่จะต้องทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840