• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 18 ม.ค. 63 เวลา 1100 พ.อ. ปรเมศ อุมรินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 พร้อมด้วย พ.อ. ภาส วงศ์สารภี เสธ.กกล.นเรศวร ร่วมให้การต้อนรับ รอง ผบ.วทบ. และ นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 65 จำนวน 184 นาย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และศึกษาดูงานในพื้นที่ จว.ต.ก. รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องของหน่วย ณ ห้องประชุมเวียงวัง รร.เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840