• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 4 ก.พ. 63 เวลา 0830 – 1530 พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 3 เดือน (พ.ย. 62 - ม.ค. 63) ของ ชป.กิจการพลเรือน กกล.นเรศวร/กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ณ ห้องประชุม บก.กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840