ข่าวประชาสัมพันธ์๋

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ร่วมกับ กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจราชมนูร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัย

ฝึกอบรมชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) และ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 จัดกำลังพล ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) และ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.

กอ.รมน.ภาค 3 เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565

ตรวจแนวชายแดน

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนใน อ.แม่สอด, อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชน

ฉก.ทพ.35 ร่วมกับ ชพส.3105, ร้อย.ตชด.345 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชน

สร้างห้องน้ำให้กับประชาชน

ฉก.ร.7 สร้างห้องน้ำให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 27 มี.ค.64 เวลา 08.00 น. ฉก.ร.7 ร่วมกับ ชพส.3111 และผญบ.บ้านยอด ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้

รอง ผบ.กกล.นเรศวร เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1

รอง ผบ.กกล.นเรศวร เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564

ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม

ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ กกล.นเรศวร ด้านจังหวัดตาก

BIG CLEANING DAY !!!!

BIG CLEANING DAY !!!! สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

หมายเหตุ กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ได้เปิดการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง ในรูปแบบ RSS Feed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptsubId=0101900052
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 3 ส่วนแยก 1

กอ.รมน.ภาค 3 สย.1

Engine by shopup.com