บทความ

ตรวจแนวชายแดน

ตรวจแนวชายแดน

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนใน อ.แม่สอด, อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก


 

1-2 พ.ย. 64 ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนใน อ.แม่สอด, อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งมีช่องทางส่วนใหญ่เป็นช่องทางธรรมชาติที่คนต่างด้าวและชาวไทยใช้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ผบ.กกล.นเรศวร ได้ให้ข้อเน้นย้ำกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชานแดนที่34 เกี่ยวกับการสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-
เมียนมา ซึ่งในปัจจุบัน มีการลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านช่องทางปกติ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะเพื่อนบ้านเรามีสถิติติดเชื้อค่อนข้างสูง ทั้งนี้ยังได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานโดยเฝ้าระวังการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด ในการจับกุมแต่ละครั้งต้องขยายผลถึงขบวนการนำพาให้ถึงที่สุดตามนโยบายของ ผบ.ทบ. และให้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือในการสกัดกั้นหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลอีกด้วย

ปัจจุบันกองกำลังนเรศวรยังคงบูรณาการกำลังในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสกัดกั้นแรงงานผิดกฎหมายที่พยายามจะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยได้หลายครั้ง แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของชาติในขณะนี้อย่างเต็มความสามารถ

 

 

 

04 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 1241 ครั้ง

Engine by shopup.com