บทความ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.


กอ.รมน.ภาค 3 เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565

พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.รมน.ภาค 3 พร้อมด้วย พล.ต. วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 และ ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงผลการปฏิบัติงานและแถลงแผนการปฎิบัติงาน ประจำปี ของ กอ.รมน. ณ สโมสร ทบ. วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. เป็นประธานในการจัดงานฯ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการปฏิบัติของ กอ.รมน. ประจำปี 2565 มี ผอ.รมน.ภาค, ผอ.รมน.จังหวัด 76 จังหวัด, รอง ผอ.รมน.จังหวัด(ท.) ทุกจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน
สำหรับการดำเนินงานของ กอ.รมน. ภาค3 ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน จำนวน 2 เรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาฝิ่นและความมั่นคง พื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่ภาคเหนือ

 

10 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 1184 ครั้ง

Engine by shopup.com