บทความ

ฝึกอบรมชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) และ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.)

ฝึกอบรมชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) และ

ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.)

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 จัดกำลังพล ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) และ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.) เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาพื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 จัดกำลังพล ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) และ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.)
เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาพื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 10-11 ม.ค. 66 ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โดยมี พลโท ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี
เพื่อนำมาพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 รับผิดชอบ

 

 
 

15 มกราคม 2566

ผู้ชม 1284 ครั้ง

Engine by shopup.com