บทความ

BIG CLEANING DAY !!!!

Big Cleaning Day !!!!

สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อ 20 ก.พ. 64 เวลา รอง ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ มทบ.310, ฉก.ร.4, เทศบาลนครแม่สอด, ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด, สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแม่สอด, นักศึกษาวิชาทหาร, อส.กร. และ นพค.33 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนก่อนการเปิดเรียนตามปกติ ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยาคม (ตี่มิ้ง) และโรงเรียนอิสลามศึกษา อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

11 มีนาคม 2564

ผู้ชม 1079 ครั้ง

Engine by shopup.com