บทความ

รอง ผบ.กกล.นเรศวร เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1

โครงการ

“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 14.00 น. รอง ผบ.กกล.นเรศวร เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 พร้อมกับปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้ำจากส่วนราชการต่างๆ ที่ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อแจกจ่ายน้ำในการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ จ.ตาก ณ ลานอเนกประสงค์ริมน้ำปิง เทศบาลเมืองตาก อ.เมือง จ.ตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก เป็นประธานในพิธี

 

11 มีนาคม 2564

ผู้ชม 1065 ครั้ง

Engine by shopup.com