ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.

กอ.รมน.ภาค 3 เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565

ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชน

ฉก.ทพ.35 ร่วมกับ ชพส.3105, ร้อย.ตชด.345 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชน

สร้างห้องน้ำให้กับประชาชน

ฉก.ร.7 สร้างห้องน้ำให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 27 มี.ค.64 เวลา 08.00 น. ฉก.ร.7 ร่วมกับ ชพส.3111 และผญบ.บ้านยอด ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้

รอง ผบ.กกล.นเรศวร เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1

รอง ผบ.กกล.นเรศวร เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564

ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม

ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ กกล.นเรศวร ด้านจังหวัดตาก

BIG CLEANING DAY !!!!

BIG CLEANING DAY !!!! สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ตรวจแนวชายแดน

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนใน อ.แม่สอด, อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 3 ส่วนแยก 1

กอ.รมน.ภาค 3 สย.1

Engine by shopup.com